תקנון האתר

תקנון Rentabus

תקנון אתר www.rentabus.co.il (“האתר“) בבעלות חברת רנט א באס ישראל בע”מ ח.פ. 516148046 (להלן:”החברה“) .תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש/ת, הרוכש/ת, המשתמש/ת באתר ומהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתקנון האתר ( ה “תקנון“). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורטל ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.

אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

למען הסר ספק, כל עניינה של החברה והאתר הינם בסיוע ותיווך בין הרוכש לבין הנהג/חברת ההסעות וכיו”ב, החברה אינה מחזיקה ברכבים ואינה מוכרת שירותי הסעה המוחזקים ברשותה ו/או בבעלותה או מתופעלים על ידה.

מבוא

במידה ומידע המופיע בתקנון לא מובן לגולש באפשרותו לפנות בכל עת להנהלת האתר  ולבקש הבהרות. בכל מקרה, כל אחד ממשתמשי האתר רשאי לפנות בכל עת להנהלת האתר ולבקש הבהרות לגבי השימוש באתר ותנאיו.
פניה להנהלת האתר תעשה באמצעות הסמן “צור קשר” המופיע באתר, או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני להנהלת האתר, והחברה תחזור לפונה תוך חמישה (10) ימי עסקים

 1. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר באמצעות התקנון מעת לעת. ועל המשתמש החובה להתעדכן בנוגע לשינויים בתנאי השימוש בתקנון. כל שינוי יכנס לתוקף מיום עדכון תנאי השימוש של התקנון באתר החברה.
 2. למען הנוחות הכתוב מובא בלשון “זכר” אך חל ומתייחס לכל אדם ולכל מין. הכתוב בלשון “יחיד” חל ומתייחס גם ל”רבים” ולהיפך בהתאם לנסיבות ולהקשר.
 3. הכותרות בתנאי השימוש נועדו לשם הנוחות בלבד. אין ולא ינתן להן כל משקל בפירושם.
 4. החברה ממליצה למשתמש לנהוג כצרכן זהיר ונבון ולעיין, טרם רכישת השירות, ולבדוק את המידע אותו מציג המוכר ו/או הנהג ו/או ספק השירות (להלן: “נהג“).
 5. יודגש כי האתר איננו משמש כאתר מכירות וכי החברה לא תיחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם לגולשים.  החברה פועלת כמתווכת בלבד בין המשתמש לנהג, וכל טענה לעניין איכות השירות ו/או התאמתם יעשו בין המשתמש לבין הנהג ואין החברה מתחייבת לטיב, איכות ו/או כל דבר אחר הקשור לשירותים הנמכרים באתר.
 6. אתר זה נועד לשימוש פרטי  ומסחרי בו בתנאי כי המשתמש יזדהה מראש כמשתמש פרטי או מסחרי בטרם קבלת  השירות של החברה והאתר.
 7. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב).

כללי

 1.  במסגרת התקנון – “גולש/ת”/ “משתמש/ת” “לקוח/ה” – מהווה כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו; 
 2. האתר-  לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו וכל מי מטעם האתר;
 3. במסגרת התקנון – “לקוח”, “רוכש” – מהווה כל גולש או גורם אחר אשר רכש באמצעות האתר שירות או שירותים מצד ג’ המופיע באתר, והכל בהתאם להיגיון.
 4. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 5. התכנים באתר זה עשויים להופיע במדיות נוספות, כדוגמת האינטרנט, רדיו, עיתונות וטלוויזיה. יודגש, תקנון החברה מחייב ללא תלות לאופן הפרסום ומקום הפרסום במדיות השונות, בהתאם לשינויים הנדרשים .
 6. תקנון זה מסדיר את היחסים בין האתר לבין כל מי שעושה שימוש באתר, (“משתמש“), או באפשרויות המצויות באתר, כגון מנוע חיפוש, השוואות מחירים או ישומים שניתן להשיגם באמצעות האתר, או מידע שניתן באתר או שניתן להשיגו באמצעות האתר.
 7. כל קניה/ רכישה / הזמנה ואספקה של שירותים באתר או באתרים קשורים מבוצעת בהתאם לתקנון זה;
 8. על אף שהאתר אינו המוכר, אלא רק המתווך, בהתאם לתקנון זה החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר ו/או להגביל ו/או לחסום את תכניו בפני משתמש וכן להסיר ו/או לשנות מידע, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן שאינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או מכל סיבה סבירה אחרת. אין לראות באי מניעה כהסכמת החברה למעשים ו/או פעולות האסורות לפי הסכם תנאי שירות זה.
 9. הימצאותם של קישורים (“לינקים“) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

הזכות להשתמש באתר

רשאים לקבל שירות ולבקש בקשות בקשר לשירותים הנמכרים באתר כל אדם מעל גיל 18 שברשותו דואר אלקטרוני והינו בעל כרטיס אשראי תקף ליום ביצוע הפעולה של חברת אשראי הפועלת  כדין וכן כל מי שקיבל אישור מהאתר .

יובהר כי במידה ומדובר בלקוח עסקי ולא לקוח פרטי, עליו לציין זאת במקום המתאים באתר. יובהר כי במידה ולקוח עסקי נרשם כלקוח פרטי, אזי יחולו עליו תנאי השירות של לקוח עסקי כמפורט באתר לרבות העלויות והתעריפים-גם אם הזדהה כלקוח פרטי וגם אם קיבל הצעת מחיר לפי לקוח פרטי.

מכירות המתבצעות באתר:

 1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ועל המשתמש החובה לבחון את טיב המוצר ואת  התאמתו לצרכיו לפני שהוא מבצע את ההזמנה על ידי האתר;
 2. המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף לבדיקה של המשתמש טרם ביצוע רכישות באמצעות האתר;
 3. האתר רשאי לשנות ו/או לבטל כל הזמנה ו/או מחיר שירות ללא התראה מוקדמת. ככל שהחברה תבטל את ההזמנה לאחר שכבר שולם על השירות אך טרם סופק, החברה תפעל להחזר התשלומים בכפוף לדין. 
 4. ביטול עסקה לקוח פרטי- במסלול המוזל, ביטול עד 48 שעות לביצוע ההזמנה- לא יהא החזר תשלום מקדמה, ביטול עסקה 48 שעות ומטה לפני ביצועה,  לא יוחזר התשלום שבוצע בגין העסקה. במסלול הרגיל- ביטול עד 48 שעות לביצוע ההזמנה- החזר מלא פרט לעמלות עסקת אשראי וכיו”ב, ביטול עסקה 48 שעות ומטה לפני ביצועה, החזר תשלום של 50% בלבד מסך ההזמנה.
 5. ביטול עסקה לקוח עסקי- לפי המסלול הרגיל של לקוח פרטי כמפורט לעיל.
 6. האתר רשאי לשנות מחיר של שירות בכל עת ובלבד שלא נעשתה הזמנה לשירות ספציפי וניתן אישור עסקה על ידי האתר. פרט למקרים בהם לקוח עסקי הזדהה כפרטי ולהפך.
 7. המחיר המפורסם באתר הינו למזמיני השירות באתר בלבד, והנו סופי לאחר קבלת אישור המכירה על ידי האתר אצל הרוכש וגם אז כפי שיפורט בהמשך באפשרות האתר לבטל את המכירה ולהחזיר את הכסף ששילם הרוכש תחת תנאים מסוימים, ומבלי שהאתר יחויב בפיצוי כלפי הרוכש.
 8. המכירה היא עד גמר המלאי בלבד, היות והחברה פועלת כמתווכת בלבד, אין באפשרותה לוודא שיש מאגר מספיק, ואין בכך כדי להטיל על החברה כל אחריות ו/או כל חיוב שלא באמצעות תנאי תקנון זה;
 9. האתר מעגל מחירי אגורות כלפי מעלה . לדוגמא במחיר של הסעה בסך 499.02 ש״ח , המחיר יעוגל ל500 ש״ח .
 10. תנאי מוקדם לביצוע קניה הוא אישור חברת האשראי לעסקה;
 11. שירותי האתר לטובת הלקוחות המבקרים באתר הינם לפי הפירוט להלן בלבד:
  1. סיוע במציאת שירותי הסעה דרך האתר.
  2. קבלת ההזמנה וביצוע הקישור עבור הנהג והשירות המתאים. 

עמלת רכישה 

האתר גובה עמלת תיווך ביצוע עסקה עבור כל השירותים המצויינים בתקנון זה זה. 

יודגש, העמלה היא עבור התיווך בין הרוכש לבין הנהג, החברה לא תחשב כמוכרת ו/או רוכשת לפי העניין, ולא תהיה לרוכש / גולש / לקוח שום טענה ו/או זכות מול החברה מעבר למה שמופיע בתקנון.

אחריות 

 1. במועד ביצוע הזמנת שירות דרך האתר יועברו פרטי הלקוח כולל כתובת אספקת השירות אל הספק (הבעלים החוקיים של הרכב והשירות) לטובת תיאום ישירות מול הלקוח. 
 1. הנהלת החברה ו/או עובדי ומנהלי האתר לא יהיו אחראים או יוגדרו כצד פעיל במישרין או שלא במישרין בהליך מתן השירות על ידי הנהג.
 1. על מנת לבצע הזמנה באתר יש למלא את טופס ההזמנה באתר באופן מלא ומדויק. אין החברה ו/או מי מטעמה אחראים ככל שהמידע לא מולא באופן נכון ומדוייק באתר, ועל הרוכש חלה האחריות לוודא את תקינות המידע שנמסר לאתר.
 2. לאחר מילוי טופס ההזמנה וקבלת אישור קליטתו במערכת האתר ניתן יהיה לבצע את ההזמנה.
 3. אישור ההזמנה כפוף ליכולת הנהג לבצע את השירות וכן זמינות הרכבים של הנהג בתאריך ביצוע ההזמנה, ולחברה אין כל אחריות ו/או סמכות בעניין.
 4. יובהר כי אין החברה, האתר או מי מטעמם אחראית לטיב ואופן השירות לרבות הוצאת חשבוניות פרט לתשלומים אשר בוצעו ישירות לחברה.

תשלום עבור ההזמנה

באפשרות המזמין לשלם באמצעים המפורטים בסעיפים להלן;

 1. העברה בנקאית לחשבון הבנק של החברה, כפי שמפורט באתר.
 2. תשלום בכרטיס אשראי אל מול מערכת סליקה שאיתה האתר עובד.
 3. כרטיס אשראי בכפוף לתנאים שמציבה חברת האשראי, ובהתאם לתנאים כפי שמפורטים באתר.

אספקת המוצר וביצוע התשלום

 1. בכל מקרה, ביצוע השירות יעשה אך ורק בכפוף לקבלת תשלום ו/או קבלת אישור חברת האשראי על תשלום עבור העסקה.
 2. אופן קבלת השירות כלהלן: לאחר כניסת הלקוח לאתר ובחירת השירות המוצע, יקבל הלקוח הצעת מחיר לוואטסאפ ולדוא”ל איתם נרשם. במידה והסכים הלקוח להצעת המחיר, יבחר הלקוח בשירות המבוקש ויבצע את התשלום עבור השירות. יובהר כי עד לקבלת אישור חברת האשראי והחברה, ההזמנה תהא במצב המתנה ולא יראו אותה כהזמנה שנת’בלה ואושרה על יד החברה.
 3.  האתר אינו אחראי על כל עיכוב או בעיה במתן השירות שיגרם על ידי הנהג או על ידי כל גורם אחר באמצעותו ניתן השירות ללקוח ואין ללקוח שום טענה כלפי החברה ו/או זכות לקבלת שיפוי ו/או פיצוי מן החברה, ועל הרוכש לפנות ישירות לנהג בכל טענה לעניין ביצוע השירות.
 4. לידיעתך, חלה האחריות על הלקוח לוודא כי סוג ההסעה שהוזמנה על ידו יכולה להגיע לכתובת ההזמנה באופן תקין ולחברה לא תהא כל אחריות בגין כל בעיה של גישה בגין האמור לעיל. יובהר כי ביטול הזמנה בגין חוסר התאמה תהא באחריות הלקוח ותחשב כביטול הזמנה כמפורט בפרק “מכירות המתבצעות באמצעות האתר” לעיל.
 5. על הלקוח החובה לידע את האתר במידה והשירות שהזמין לא הגיע אליו ו/או לא התבצע כראוי, וזאת בהקדם האפשרי. האתר יפעל ויסייע על מנת לנסות לפתור את הסוגיה אך אינו חב בכל אחריות לפתרון הבעיה וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ומנהלי האתר בגין כך.
 6. האתר אינו אחראי על עיכובים שאינם בשליטתו כגון תקלות במערכות תקשורת, (כולל מערכות תקשורת של האתר), טלפוניה, מחשבים, כוח עליון, פעולות איבה, שביתות, השבתות, הפגנות, רעידות אדמה ועוד.
 7. במידה ואספקת השירות מתגלה כבלתי אפשרית רשאי האתר, אך לא מחויב בכך, בכל שלב של העסקה כולל לאחר ביצוע התשלום וטרם אספקת המוצר לבטל את המכירה, ולהשיב את הכסף ככל ששולם עבור ההזמנה בהתאם לדין.
 8. יובהר כי ייתכן ובפועל יסופק רכב אחר ממה שהוזמן, בתנאי שהמזמין לא יפגע מכך ולא יגבה ממנו תשלום נוסף בשל כך לרבות הזמנות של רכבי VIP. למשל: במידה והוזמן מידיבוס של 35 מקומות אך בפועל סופק אוטובוס של 55 מקומות, הלקוח לא יחוייב בשל כך אך גם לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך כלפי החברה או מי מטעמה. במידה והרכב החלופי שסופק יהיה ברמה נחותה יותר ממה שהוזמן, אזי הלקוח ישופה בהפרש בין מחיר הרכב שסופק בפועל למה שהוזמן.

אחריות על השירותים הנמכרים באתר:

 1. על רוכש השירות באתר לוודא מול הנהג לגבי אופן קבלת וביצוע השירות. קבלתו של השירות על ידי הרוכש מעידה על תקינותו של השירות.
 2. האחריות לטיב השירותים הנמכרים באתר הינה של חברות הנהגים אשר מספקות את השירות בפועל וכל טענה כנגד תקינות הרכבים ו\או אופן מתן השירות על ידי הנהג יופנו ישירות לחברות הנהג המספקות את השירות באופן ישיר ולא תהיה לרוכש כל טענה כנגד החברה בעניין זה.
 3. האתר אינו מעניק אחריות על השירותים הנמכרים באתר. מטבע הדברים, וזאת כיוון שמדובר בחברות חיצוניות אשר מספקות את השירות בפועל ואין החברה אחראית לכל נזק שיגרם והאחריות הינה של הרוכש ו/או ספק השירותים בלבד.
 4. האתר אינו אחראי לכל נזק שיגרם בגין מתן השירות והאחריות הינה על הנהג והמשתמש בלבד.
 5. אין במידע באתר זה להוות כהמלצה לגבי נהג כזה או אחר אלא אם נכתב במפורש אחרת.

הצהרת הלקוח/ רוכש

 1. שירותי התיווך והליך ההזמנה ותשלום בפועל מאפשר את רכישת מגוון השירותים המפורסמים באתר בכפוף לתנאי השימוש בתקנון זה. 
 2. האחריות למתן השירות באופן תקין וראוי חלה על הנהג ו/או קבלן מבצע בפועל.
 3. הרוכש מצהיר כי אין לו מגבלה כלשהי אשר מונעת ממנו לקבל את השירות ע”פ תנאיי התקנון במלואם. 
 4. המחירים באתר כפופים לשינויים ביחס לשינויים בעלויות מחירי הדלק והתחבורה בישראל.
 5. במידה ומתגלה צורך בהחלפת השירות, על הלקוח לעדכן את החברה על כך לפחות 5 ימי עסקים לפני ביצוע השירות.
 6. האתר ינסה לסייע בהחלפת השירות והתאמתו לצרכי הלקוח אך אינו מתחייב כי יצליח לשנות את ההזמנה בזמן.

ביטול רכישה על ידי הלקוח והחזרת המוצרים

 1. ביטול הזמנה – תנאי הביטול כמפורט בסעיפים 4-5 בפרק “מכירות המתבצעות באמצעות האתר” לעיל.
 2. ביטול רכישה ייעשה על ידי הרוכש בכתב לחברה תוך פירוט סיבת הביטול. על הרוכש לוודא כי כתב הביטול התקבל אצל האתר בהתאם לפרטים המופיעים בסמן “צור קשר” באתר.

     
הגבלת אחריות האתר על מידע המצוי באתר:

 1. האתר נוקט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בשוק על מנת לשמור על פרטיותך. אף על פי כן, דע לך כי אין האמצעים יכולים להבטיח את חסינות המידע שבאתר בצורה מלאה ועצם השימוש באתר יהווה הסכמה וידיעה על הדבר;
 2. האתר מיישם נהלי אבטחת מידע, אין בנהלים אלו ביטחון מוחלט למניעת גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן במאגרי המידע של האתר, והאתר לא ישא באחריות לחדירה וגניבת מידע ממאגרי הנתונים שלו.
 3. תכנים המפורסמים באתר הנם באחריות המפרסמים בלבד, בין אם אלו מוכרים באמצעות האתר, מפרסמים, או משתמשים אחרים.
 4. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.  האתר עשוי לבטל קישורים שנכללו באתר או להוסיף קישורים לפי שיקול דעתו.
 5. עשויות להיות תקלות בהתחברות לאתר, או כשלים אחרים בפעילותו או ברשת המשמשת לחיבור לאתר או למידע אחר המוצג על ידי האתר. ככל שיתגלו תקלות, יעשה האתר מאמץ לתקנן, ובכל מקרה האתר אינו מתחייב כי לא יהיו תקלות באתר, או כשלים ואם יהיו האתר לא יהיה אחראי לנזק שיגרם למשתמשים באתר או לצדדים שלישיים בשל כך.
 6. החברה אינה מתחייבת כי לא יחולו – מפעם לפעם – תקלות ו/או הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות – במתן שירותי האתר, בתכנים ובקישורים המופיעים בו, בין שמקורם בכשל בחברה ו/או מי מטעמה ובין בצד שלישי כלשהו.
 7. החברה תהא רשאית לשנות מפעם לפעם את האתר, לרבות מבנהו, עיצובו, תכניו ומאפייניו ואף לסגור את האתר וכל זאת ללא כל הודעה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה או תביעה כנגד החברה בשל כך.
 8. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש. החברה אינה מתחייבת כי כל קישור המופיע באתר יהיה רלוונטי למשתמש הפרטני וכי כל קישור יהיה תקין.
 9. יתכן שהפעלת קישור שנכלל באתר תוליך את המשתמש לאתר אחר אשר את תכניו ימצא המשתמש מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי הולמים, כוזבים, בלתי אמינים, בלתי חוקיים או שאינם תואמים את צרכיו. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכנים אלה.

פרסום באתר

 1. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר, האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 2. הגבלת אחריות האתר כפי שתוארה בתקנון זה תחול גם על פרסומות או מפרסמים באתר, בהתאם לשינויים המחייבים.
 3. החברה אינה “מפרסם” ולא תהא אחראית, בכל צורה שהיא, לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. אין לראות בפרסום משום המלצה כלשהי מצד האתר.
 4. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להוריד ו/או למחוק תכנים מסחריים מהאתר.
 5. החברה לא תהא צד לכל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים שפורסמו באתר ולא תישא בכל אחריות לתוצאותיה.

מדיניות פרטיות

 1. האתר עשוי למסור מידע המזהה את המשתמש לצדדים שלישיים במידה והוא נדרש לכך לפי חוק, צו שיפוטי, תביעה משפטית, הסכמת המשתמש וכל דרך אחרת וכל עוד מסירת המידע נעשתה בתום לב.
 2. כמו כן, רשאי האתר להשתמש במידע אישי של המשתמש לצורכים פנימיים, ולצרכי בדיקת תלונות, או ביקורות או פרסומים של המשתמש, גם באמצעות “עוגייה”, (COOKIES).
 3. האתר עשוי להשתמש במידע שאינו מזהה על המשתמש לצרכי שיווק, צרכים סטטיסטיים ועוד, כגון מספר כניסות לאתר, מילות חיפוש, ועוד.
 4. המשתמש יודע כי כאשר הוא משתמש במנוע החיפוש באתר הוא מסכים למידע שנאסף עליו כפי שתואר בתקנון זה.
 5. האתר רשאי ועשוי לשנות את מדיניות הפרטיות ללא צורך לעדכן בכך את המשתמשים והשינוי יכנס לתוקף מיום פרסומו באתר.
 6. יתכן וניתן יהיה להתחקות אחר משתמשים באתר בשל השימוש של המשתמשים באמצעים אלקטרוניים ואמצעי תקשורת אלקטרונית. האתר לא יחשב כמפר חוק כלשהו או כפוגע בפרטיות המשתמשים בשל כך (בהתאם לחוקים הרלוונטיים).
 7. האתר שומר לעצמו את הזכות להעביר את פרטי הזיהוי של הלקוח לספקים וצדדי ג’ אשר אינם ספקי ו/או קבלני השירות המופיעים האתר ובמידה והמשתמש מעוניין להסירו, עליו לבקש זאת על פי חוק מאותו צד ג’.
   
  קניין רוחני
 1. החברה הינה הבעלים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, תוכנות, וסודות מסחריים (למעט תכנים פרסומיים ותכנים שנמסרו על ידי משתמש ו/או צד שלישי שהתיר לחברה להשתמש בהם). אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשנות, לעבד, להשתמש או לעשות כל פעולה בתכנים הכלולים באתר, בכל אמצעי ובכל דרך, מבלי לקבל הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, ובכפוף להסכמה זו (אם ניתנה).
 2. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
 3. אין לעשות שימוש בחומר המצוי או מפורסם באתר על מנת לפגוע בצד שלישי כלשהו.
 4. האתר שומר לעצמו את הזכות לפעול כנגד מי שיפר זכויות קנין רוחני אלו.
 5. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם. אין לעשות בה שימוש שיהווה הפרה של זכות קניין זו בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

ניתוק, הפסקה ושינויים

 1. החברה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את תנאיי האתר.
 2. כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
 3. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
 4. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים בפורטל, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

רישום לרשימת תפוצה

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.
 2. מילוי פרטים אישיים לצורך ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); וכן (ב) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 3. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או המפרסמים שונים.
 4. במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.
 5. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. ככל שהנרשם לא מקבל עליו את תנאים אלו, הוא מתבקש להפסיק את השימוש באתר וכן ליידע את החברה  בכתובת דוא”ל Sales@rentabus.co.il במקרה הצורך.

הדין ומקום השיפוט המוסכמים

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

Scroll to Top